Annaburger HTS 22.17 SchubMax Plus stumjošā borta piekabe ierodas saimniecībā

Datums 03.11.2015

Lauksaimniecības produktu transportēšana, it īpaši zaļās masas transportēšana, ir realizējama dažādos veidos, bet viens no interesantākajiem un inovatīvākajiem- piekabes ar stumjošo bortu. Annaburger HTS 22.17 SchubMax Plus modelis ir aprīkots ar tieši šādu aprīkojumu- tas 38 kubikmetru apjomīgo kravu izstumj ārā ar bīdāmās sienas un spēcīgu hidrocilindru palīdzību.  Šāda piekabe ir nonākusi z/s "Vec-kurmji", kur tie izmantota zaļās masas transportam no lauka līdz uzglabāšanas vietai.

Lielākās priekšrocības šādai sistēmai, salīdzinot ar parastām pašizgāzēja ceļamajām piekabēm:

- izberoties smaguma centrs praktiski nemainas, tādejādi var izbērt kravu daudz stabilāk, kā arī ierobežotās platībās. Ja salīdzina ar piekabēm, kas aprīkotas ar grīdas transportieri, tad stumjošā borta variantā piekabei ir daudz  mazāk kustīgo detaļu.

-Papildus tam, piekabē iespējams iepildīt vairāk kravas, izmantojot presēšanu (izteiktāk tas būs maza blīvuma materiāliem (zāle, rupji smacinājumi). 

Viena no svarīgajām priekšrocībām- šo piekabi var izmantot ne tikai zaļas masas transportam (salīdzinot ar grīdas transportieru piekabēm). SchubMax Plus piekabi var izmantot arī citu maza blīvuma produktu transportam (graudi, rapsis, dārzeņi u.c).

Šāda modeļa piekabi ir iespējams aprīkot arī ar graudu pārkraušanas šneka transportieri, kā arī cieto kūtsmēslu izkliedes aprīkojumu. 

Konkrētā piekabe aprīkota ar hidrauliski amortizētu, regulējamu dīsteli, pulti piekabes hidraulisko funkciju pārvaldibai, brīvi stūrējošu aizmugurējo asi, hidrauliski bloķējama, hidrauliski paceļama priekšējo asi, kā arī radiālajām riepām R26.5. 

atpakaļ